SANDNES: – Avdøde bærer preg av å ha vært død i lang tid, i opptil flere år. I tilknytning til avdøde har vi funnet ID, og på denne bakgrunnen har vi varslet pårørende. ID-en er ikke sikker, så vi kommer ikke til å gå ut med navnet på vedkommende ennå, sier avsnittsleder Lone Wickstrøm ved personseksjonen i Sørvest politidistrikt på en pressekonferanse fredag formiddag.

Hun forteller at politiet har fått opplyst at den toetasjes murbygningen har stått tom i mange år.

– Ifølge opplysninger vi har fått, har bygningen stått tom i sju-åtte år. Vi vil nå kartlegge hva bygningen har blitt benyttet til i denne tiden. Vi vet ikke når avdøde kom inn i denne bygningen, sier Wickstrøm.

Står på savnetliste

– Avdøde er en av de 117 som allerede er på savnetlisten i Sørvest politidistrikt, bekrefter Wickstrøm.

Hun forteller at det blir foretatt obduksjon av avdøde fredag. Politiets kriminalteknikere jobber fortsatt på stedet.

– Vi fortsetter det taktiske arbeidet, og har til nå avhørt bygningsarbeiderne på stedet. Vi har også gjennomført noen andre avhør, men kan ikke informere hvem dette er.

Ønsker tips

Ifølge TV 2 har politiets etterforskere konsentrert seg om andre etasje og loftet. Politiet ønsker nå tips fra publikum om aktiviteter som ikke ses på som naturlige, enten i eller i tilknytning til bygningen.

Det var bygningsarbeidere som fant den døde personen i den ubebodde bygningen i Langgata 72 torsdag ettermiddag. Politiet mener dødsfallet er mistenkelig og startet derfor etterforskning. Politiet fikk melding om funnet klokken torsdag 13.11.

Ifølge Stavanger Aftenblad er bygningen verneverdig og eies av kommunen. Etter planen skal bygningen gjøres om til helsestasjon.