HAUGESUND: Under regionrådets møte fredag, var det to saker de frontet; E 134 og å få en overgangsordning for markedssamarbeidet på flyplassen.

– Vi ønsker å få en overgangsordning til vi får en permanent løsning. Flyplassen er unik og viktig for hele sørvest-landet. Dette er den viktigste saken for regionen sier Jarle Nilsen.

Møte

Daglig leder i Lufthavnutbygging AS (LUB), Martin Laurhammer, opplyser at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har invitert LUB og Avinor til et møte onsdag 3. mai.

– Han tok initiativ til møtet, og da mener han alvor, ellers er fallet for stort, sier Laurhammer.

Solvik-Olsen ga i mars frist til 1. mai med å få på plass en overgangsordning.

Egil Severeide, adm.dir. i Haugesundsregionens Næringsforening, sier regionen er avhengig av både flyplassen og vinteråpen vei over Haukeli.

– Her er det bedrifter både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er glad i regionen vår og vil utvikle den videre.

– Ingen krise

Avinorsjef Dag Falk-Petersen sier til Haugesunds Avis at det ikke er krise på Haugesund Lufthavn Karmøy.

Les også:

Flyplassen: Lover løsning før mandag

Dette har de gjort 

– Må få konsekvenser for Avinor

– Maktarroganse fra Avinor

Avinor avviser kritikken 

– Her må statsråden bruke sin eiermakt 

– Avinor har drevet flyplassen siden 1975. Siden 2004 har vi investert 320 millioner kroner på flyplassen. At vi ønsker å få så mye av trafikken som mulig over til Stavanger eller Oslo, er helt meningsløst. Det er ikke noe grunnlag for å trappe ned. Vi ønsker å skape så mye trafikk som mulig, sier Falk-Petersen.

– Vår tilnærming på lufthavner av denne størrelse er å ha en sammensatt trafikk med forskjellige flyselskap slik at man ikke gjør seg avhengig av en aktør slik vi så det på Rygge. Vi har gode eksempler på lufthavner av lik størrelse mange steder i landet, for eksempel Evenes som er velfungerende og har et godt tilbud.

Når det gjelder drift av flyplassen, har regjeringen utlyst en tjenestekonsesjon. Dette arbeidet er allerede påbegynt.

– Vi vil drive videre på ubestemt tid fram til det er en ny driver på plass, sier Falk-Petersen og understreker at kontrakten med LUB, som går ut neste år, gjelder markedsføringsmidler, ikke drift.

Falk-Petersen skryter av de ansatte ved Haugesund Lufthavn Karmøy.

– Jeg berømmer de ansatte som står midt i denne mediestormen om arbeidsplassen. All honnør til de som gjør en glimrende jobb for passasjerene i Haugesund og omegn hver eneste dag.

Drar til Oslo

Ordførerne vedtok et opprop når det gjelder E 134, rettet til samferdselsministeren.

De spør om han som er fra Rogaland, glemmer Rogaland.

De skriver blant annet: «Vi har trodd på utsagnene til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om at E 134 skal være hovedaksen mellom Vestlandet og Østlandet. Vi har trodd på at han vil prioritere tunnelbyggingen over Seljestad og Haukeli, slik at næringslivet kan komme fram hele året. Vi står på for regionen. Vestlandet trenger en hovedvei fra vest til øst, næringslivet her er avhengig av å komme fort fram med sine varer. Vi må ha ny vei over Haukeli – i første periode av NTP – vi var mange som trodde du mente det du sa.»

– Nye arbeidsplasser er avhengig av ny E 134. Vi vil sende oppropet til alle ordførerne langs E 134 og vi vil invitere dem og næringslivet med på busstur til Stortinget. Vi krever tidligere byggestart. Byggestart om seks år, slik det står i NTP, aksepteres ikke, sier Nilsen.