Avlyser Stafett for livet: - Vi kommer sterkere tilbake

Arrangøren så ingen annen utvei.