MAT: Flere av personene som har blitt syke under det pågående utbruddet av salmonella, har spist dette produktet, men det er for tidlig å konkludere med at dette er smittekilden.

– Det er sendt produktprøver til analyse, men svarene er foreløpig ikke klare, sier Karina Kaupang, direktør i avdeling mat i Mattilsynet.

BAMA har valgt å trekke tilbake produktet på eget initiativ. De oppfordrer kunder som har kjøpt «Eksotisk Miks», 400 gram, med Lot.nr. 8291, om å kaste det eller levere det tilbake til butikken.

Selskapet opplyser at det aktuelle partiet har vært i salg siden 15. november i NorgesGruppens kjeder over hele landet; Spar, Meny, Jacobs, Joker, Kiwi og Meny. Partiet er også solgt i Bunnpris.

Resultater fra analyser av produktet er ventet klare i begynnelsen av neste uke.

De fleste av dem som er knyttet til det pågående utbruddet, har spist blandinger av tørket frukt/bær og nøtter, og Mattilsynet følger derfor opp dette sporet videre. Det er påvist samme type salmonellasmitte hos 21 personer, og det er mistanke om at ytterlige ni personer er smittet.

Tilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet, kommunehelsetjenesten og Veterinærinstituttet i jakten på smittekilden til utbruddet forårsaket av bakterien salmonella agbeni.