Min gamle tante (95 år) er enslig og bor langt fra sine nærmeste. Hun er som alle andre, jevnlig avhengig av banktjenester. Hun er uten mulige digitale tjenester, og er derfor 100 prosent avhengig av hjelp fra bankens personell.

Etter at hun i høst måtte flytte til midlertidig pleiehjem, måtte jeg reise til Avaldsnes og bistå med banktjenester. Jeg oppdager til min store glede at den gamle tanten har fått all mulig hjelp til manuelle tjenester.

I Skudenes & Åkra Sparebank har de ansatte stilt med fantastisk god bistand. I tillegg er alle tjenester utført av bankens personell GEBYRFRITT!!!

All honnør til banken med gode tjenester for de eldste.

Rune Wichmann Haldorsen