Vi går opp Kattanakkvegen, passerer vegen som tar av inn i Djupadalen og fortsetter på Vannverksvegen opp til høyeste punkt. Her tar vi av til høyre og går videre på den gamle vannverksvegen. Langs vegen ser vi mange betongfundamenter som vannrørene fra Sandvatnet lå på. Rørledningen ble anlagt for å avhjelpe vannkrisen i Haugesund omkring 1960. Se nærmere om dette i boka Historien Byheiene og Djupadalen før og nå.

Etter at vegen passerer Otrabekken, går den slakt oppover og siden litt nedover. På høyre side av vegen står en «minivarde» og et par meter høyere oppe en noe større varde. Vær oppmerksom her, for varden er lett å overse i farten. Her tar vi av på stien til Bårdshaugvatna. Stien er godt synlig og er merket med varder og rødmalte pinner.

Etter noen hundre meter følger stien nordøstsida av Bårdshaugvatna før den stiger opp mot Søre Bårdshaugen. Herfra ser vi mot øst ned på Skårepyttane.

Stien går nå nedover og munner ut i hovedstien mellom Krokavatnet og Håvåshytta. Ved skilt velger vi anvisning til «Jøtnaheim». Den rødmerkede stien går videre mot Håvåshytta, mens vi følger stien mot Krokavatnet. Vår sti er tydelig og delvis merket med røde merker av eldre dato. Ved stidele holder vi til venstre. Det er litt stigning før vi runder høydedraget og kommer inn på stien rundt Krokvatnet like nedenfor Jøtnaheimtunet. Vi går over demningen i nordre enden av Krokavatnet og ned gjennom Skaret. Nede i Djupadalen tar vi av til høyre på Henning Paulsens veg. Ca 50 meter før vegkrysset med Kattanakkvegen, er navnet til Henning Paulsen hogd inn i en fjellskrent på venstre side av vegen.

Det er ellers en rekke ulike alternativer for tilbaketuren.

Turfakta