Kvardagen går ikkje opp med nye rutetider

Foreldre som bur i vest og arbeider i aust vil få utfordringar om ikkje Skyss endrar på ferjeruta dei har sett opp frå 1. jauanar 2020.