Ny reform skal gi bedre barnevern

Barneminister Solveig Horne (Frp) la fredag fram proposisjonen om barnevernsreformen.

Barneminister Solveig Horne (Frp) la fredag fram proposisjonen om barnevernsreformen. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Regjeringen foreslår jevnlige tilstandsvurderinger av barnevernet og vil utrede behovet for mer formelle kompetansekrav til ledere i barnevernet.

DEL

BARNEVERN: Det fremgår av barnevernsreformen som barneminister Solveig Horne (Frp) la fram fredag.

– Barn som lever under dårlige oppvekstvilkår får ikke god nok og tidlig nok hjelp der familiene bor. Derfor vil vi gi økt ansvar til kommunene for at de skal forebygge mer og at de ulike tjenestene skal samarbeide bedre. Det gjør at flere beslutninger kan tas av dem som er nærmest barna, sier Horne.

Departementet legger opp til at kommunene skal disponere større deler av ressursene i barnevernet, men samtidig må de betale mer kostbare og inngripende tiltak, som fosterhjem og institusjon.

Lovfestet utredning

Regjeringen foreslår å lovfeste et statlig tilbud om spesialiserte utredninger av omsorgssituasjonen til barn i alderen 0 til 6 år. Dette tilbudet kan gis når det er stor usikkerhet om barnets omsorgssituasjon er god nok.

– Vi vil legge fram en egen kompetansestrategi for det kommunale barnevernet til høsten. Hovedelementene skal være etablering av nasjonale utdanningstilbud for ansatte, veiledningsteam og lokale kompetansemiljøer som kan bidra med praktisk veiledning til kommunene, sier Horne.

Kompetansestrategien skal gjelde for perioden 2018 til 2024.

Det foreslås også jevnlige tilstandsvurderinger av barnevernet i kommunestyrene, og dagens bestemmelse om barnevernsleders myndighet bør endres, slik at kommunens styringsansvar blir tydeligere.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal utrede behovet for å stille mer formelle kompetansekrav til ledere i barnevernet.

Fosterhjem og institusjon

Forslaget gir kommunene større ansvar enn de har i dag for fosterhjem, institusjoner og hjemmebaserte tiltak.

Kommunene får ansvar for all veiledning av fosterhjemmene, og det foreslås at ansvaret for oppfølging av fosterhjemmet og fosterbarnet lovfestes. Oppfølgingen inkluderer også fosterforeldrenes egne barn. Kommunens plikt til å søke etter fosterhjem i familie og nettverk skal forsterkes.

– Barnevernsbarn som vokser opp hos personer de har en nær tilknytning til, må sjeldnere flytte fra fosterhjemmet og får dermed en mer stabil hverdag. Derfor vil vi lovfeste kommunens plikt til å vurdere om det finnes egnet fosterhjem i barnets slekt eller nære nettverk. Kommunene skal også dokumentere at dette er gjort, sier Horne.

Institusjonsportal

Også barn som bor på institusjon skal ha et godt tilbud. Staten vil fortsatt ha ansvar for at det til enhver tid er et tilgjengelig og variert institusjonstilbud.

Kommunene skal få større valgfrihet ved bruk av institusjon og ha mulighet til å velge mellom tilgjengelige og forsvarlige plasser, uavhengig av om plassen er statlig eller privat. En portal med oversikt over alle institusjonene skal gjøre kommunene i stand til å gjøre gode valg for barna.

– Kommunenes økte valgfrihet vil bidra til at det legges større vekt på deres vurderinger og kjennskap til barnet. Det kan også bedre ivareta barnets rett til medvirkning, sier statsråden.

Artikkeltags