Viser til oppslag i avisa onsdag 25.05.22 angående mulig utbygging av nabotomten til Odd Hansen sitt prosjekt på Smedasundet 1.

På denne tomta ligger den velkjente fabrikkbygningen hvor Bauer Nilsen i sin tid produserte de legendariske smøreapparatene til båtmotorer, et apparat som gjorde Bauer Nilsen kjent verden over.

Skal denne tomten nå omgjøres til et nytt boligprosjekt med leiligheter på den over 13 mål store tomten, håpet jeg at utbygget blir pålagt å forlenge «Kyststien», som starter i sør ved Smedasundet 1 og går innover mot sentrum av byen vår.

Videre tillater undertegnede å foreslå at den kjente, flotte fabrikkbygningen til Bauer Nilsen blir bevart og fredet av byantikvaren slik at denne pittoreske bygningen blir stående og kanskje bli ombygd til for eksempel et flott konsertlokale med tilhørende fasiliteter. Noe ala Stålehuset på Bakarøya

Det store området bør likevel være tilstrekkelig til å bygge boligblokker etter samme lest som Smedasundet 1.

Dette vil da utgjøre et attraktivt boligområde hvor kultur, promenade, lekeområder og leilighetsblokker i en harmonisk forening.

Det som imidlertid må gjøres, jo før jo heller, er at det må bli parkering forbudt langs Gloppegata som leder ned til dette området. At det er anledning til å parkere på sørsiden av denne gaten skaper allerede nå store utfordringer for biler som skal ut i Salhusvegen fra de 162 leilighetene I Smedasundet 1.