Karmøy: I løpet av et halvår i 2016 fikk mannen utbetalt 135.850 kroner for mye fra Nav fordi han på de elektroniske meldekortene ikke førte opp alle timene han hadde jobbet. Han trengte pengene for å kunne betjene den store gjelden. Det var derfor også vanskelig å slutte, men han gjorde likevel det et par-tre måneder før forholdet ble avslørt og etter hvert anmeldt.

Mannen la kortene på bordet både overfor politiet og i retten, som gir en både enklere og mildere behandling. Likevel må han i fengsel, fordi retten i skjerpende retning legger vekt på at han dømmes for å ha bedratt det offentlige for et forholdsvis høyt beløp og at det straffbare forholdet pågikk over noe tid. Det ble 30 dager i fengsel, og mannen vedtok dommen på stedet.