Bedrageridømt har tilbrakt tre og et halvt år i varetekt: Anmeldte politiadvokat for ulovlig frihetsberøvelse i tre dager

Riksadvokaten har tiltalt en politiadvokat i Haugesund for grovt uaktsomt brudd på sin tjenesteplikt fordi han ikke løslot en bedragerisiktet mann etter kjennelse om dette fra lagmannsretten. Riksadvokaten mener mannen var frihetsberøvet uten hjemmel i tre dager.