Alle mennesker har behov for felles møteplasser. Derfor er det flott at alle partiene i Haugesund nå er enig om å utbedre et værested for rusavhengige i byen.

I bystyret forrige uke hadde alle partiene lagt inn kr. 300 000,- i sine budsjetter til å utbedre værested for rusavhengige. I Haugesund har rusavhengige i mange år hatt sin møteplass under Risøybrua. Om de fortsatt skal være der, eller en annen plass i sentrum, må kommunen finne ut av gjennom dialog med de rusavhengige og andre aktuelle aktører.

Haugesund Venstre har gjennom media og interpellasjon i bystyret satt fokus utbedring av området under Risøybroa. Vi mener at en human ruspolitikk blant annet legge til rette for en god og trygg plass å være for rusavhengige.

I Haugesund bør vi se til «Benken» som ligger i området Ruten i Sandnes sentrum. Der har de rusavhengige lenge hatt sitt oppholdsrom, og da området ble fornyet, re-etablerte kommunen «Benken» med ny utforming og plassering. Tre masteroppgaver viser at oppholdsstedet trolig spiller en viktig rolle trygghet, likeverd og sameksistens.

For å oppholde seg på «Benken» i Sandnes, må brukerne overholde diverse regler; blant annet ikke bruke sprøyter på stedet, ikke selge rusmidler eller rekruttere andre.

En human ruspolitikk betyr blant annet å legge til rette for et godt og trygt værested for rusmisbrukere. De er også en del av samfunnet vårt.

May Britt Vihovde og Bjørn Gunnar Husby

Haugesund Venstre