Bergen godtar kjempebot etter sikkerhetsbrist i bruk av Vigilo

Av