BERGEN: Det kommer fram i en foreløpig rapport fra Statens havarikommisjon for transport (SHT).

SHT anbefaler overfor EASA (European Aviation Safety Agency) at man setter i verk øyeblikkelige tiltak for å sørge for sikkerheten til helikoptre av typen Airbus H225.

– Foreløpige funn viser at det kan være tegn på tretthetsbrudd i giret, sier direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport (SHT) til Aftenposten.

– Vi er i ganske sikre på at vi er inne på en av årsaksfaktorene og en viktig en, sier han.