Granskingsarbeidet etter ulykken er omfattende og komplisert, opplyser Statens havarikommisjon for transport. Det fortsetter med høyt aktivitetsnivå, men omfanget og kompleksiteten gjør det umulig å anslå et tidspunkt for når den endelige rapporten blir ferdig.

"Havarikommisjonen har til hensikt å utgi en ny foreløpig rapport 29. april 2017, med mindre det gjøres betydelig nye funn som nødvendiggjør en foreløpig rapport i mellomtiden", heter det i en fersk statusoppdatering.

Alle de 13 personene om bord mistet livet da det såkalte Super Puma-helikopteret mistet hovedrotoren og styrtet på en holme sør for Turøy utenfor Bergen 29. april i fjor. Helikopteret var på vei fra Gullfaks-feltet i Nordsjøen til Flesland da ulykken skjedde.

Fra før er det avdekket at ulykken var resultat av et utmattingsbrudd i ett av planetgirene i hovedgirboksen til helikopteret. Havarikommisjonen har ennå ikke avsluttet arbeidet med å kartlegge og forstå hvorfor utmattingssprekken oppsto og fikk utvikle seg.

Den forrige foreløpige rapporten fra Havarikommisjonen kom i juni i fjor. Politiet var i desember ferdig med sin gransking av ulykken uten å finne noe straffbart, men etterforskningen blir ikke formelt avsluttet før kommisjonen har levert sin endelige rapport.