Den siste tiden har Haugesunds Avis hatt en rekke artikler om Haugesunds sjel og historie. Kollega Espen Løvvik tok utgangspunkt i sjøhusene til Kolbeinsen. En flott rekke sjøhus, ved Smedasundet på Risøy. Viktige kulturminner i silde- og sjøfartsbyen Haugesund – og et vedlikeholdsmessig mareritt for eieren.

Alle er enige om at byggene bør tas vare på, og at det er urimelig at en privatperson skal betale for dette alene.

Samtidig rives det på Flotmyr, og folk spør seg: Burde mer av dette vært bevart?

Det har også vært mange protester mot blokkbygging på Haugesunds fødested Kronå. Bort med det gamle, opp med moderne leiligheter. Utvikling eller rasering?

Det er ikke slik at alt gammelt skal tas vare på. Samtidig mister byen hvert år biter av sin synlige historie. Hver sak behandles den formelle veien, og kanskje kommer man til at i akkurat det tilfellet er ikke verdiene verdt å ta vare på. Akkurat der er det best å rive for å få opp noe nytt. Skape verdier og arbeidsplasser. Kanskje. Men så tar man ett bygg neste år, også uten voldsom verdi. Og ett etterpå, som kanskje har enda mindre verdi. Plutselig er helheten ødelagt. All verdi er borte.

Man trenger planer for å passe på dette. I 2011 la administrasjonen i Haugesund kommune fram et program for å lage en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Målet var at de i 2012 skulle ha en godkjent kulturminneplan. Haugesund har fortsatt ikke dette, ti år senere.

Nå i februar vedtok bystyret kommunal planstrategi for 2019–2023. Den varsler ikke noe umiddelbart arbeid med en kulturminneplan. Rogaland fylkeskommune har i sitt innspill bedt kommunen prioritere dette. Da er svaret at det har høyere prioritet å få laget en sentrumsplan.

Så skal jeg understreke at Haugesund kommune gjør en hel del bra for å ta vare på kulturminner. Arbeidet på Vibrandsøy er strålende, andre planer sier fornuftige ting om kulturminner, og det er også laget et dokument som forteller om hensynssoner for kulturmiljø. Byantikvar Trygve Eriksen jr. har kommet med klare anbefalinger og råd som i mange sammenhenger blir fulgt med veldig gode og synlige resultater.

Likevel trenger byen en kulturminneplan som systematisk og helhetlig kartlegger, vurderer og viser fortid, status og framtid for det historiske Haugesund. En slik plan kan også gi viktig forståelse for og stolthet over det vi har å ta vare på her; for fortellingene bygg og miljøer forteller. Om hardt arbeid, om velstand og fattigdom, om kultur i møte med natur; blod, svette og fiskeslo.

Særegen historie: - Haugesund har noe å skryte av

Jeg vokste opp i Telemark, blant stabbur og andre tømmerbygg fra middelalderen. Selv langt utpå 1900-tallet ble slike bygg revet eller flyttet til kapitalsterke byfolk som ville ha bygdestemning på tunet sitt. Gamle støler falt sammen. Nå er bevisstheten en annen, og dette er ting man opplagt tar vare på – og får støtte for å ta vare på i kulturlandskapet. Lokalt har det der blitt en stor bevissthet og stolthet rundt dette.

Jeg opplever at vi har kommet kortere på denne veien på Haugalandet. Av klimatiske årsaker er det mindre gamle trebygg her, men det bør være like opplagt å støtte opp om bevaring av det som forteller hvorfor Haugesund ble som Haugesund er, som det er å ta vare på norsk bygdehistorie.

Skal vi ha 300 år gamle sjøhus her, må vi også ta vare på dem når de er 100 år gamle. Da tror jeg det er nødvendig med et selvstendig og helhetlig planverk som kategoriserer, ser sammenhenger og gir oversikter. Hva har vi fra 1850-tallet? Eller fra 1920-årene? Fra 50-tallet? Jeg vil tro en slik plan også vil være et viktig redskap for lettere å søke støtte nasjonalt for å ta vare på det vi har.

Det er opplagt at miljøet langs Smedasundet må bevares, sikres og helst restaureres – slik vi også har sett strålende eksempler på. Men hva ellers? Hva er planen?

– En verkebyll. Jeg tenker på det hele tiden