Gå til sidens hovedinnhold

Bidrag for bedre bymiljø

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 20. mai kunne vi lese om Eivind Nygaard som har ventet i flere år på å gjøre noe med det gamle IMI-hotellet i byen. Eivind ønsker å erstatte ubrukte hotellrom med sentrumsnære leiligheter. Det er i utgangspunktet prisverdig og i tråd med kommuneplanen. Flere beboere i sentrum er en viktig bidragsyter for styrket sentrum og byliv, en kortreist hverdag og redusert transportbehov og bilbruk. Derfor skal Eivind ha honnør for at han ønsker å bidra til å oppfylle strategier i sentrumsplanen.

Samtidig er det en skjev fordeling mellom tilbud og etterspørsel i det lokale eiendomsmarkedet. Selv om lokale meglere nylig meldte fra om bedre tider, er det vanskelig å si at det er et selgers marked. Et kjapt søk på finn.no fredag 22. mai viser 339 leiligheter for salg i Haugesund. Samtidig er vi inne i en periode med høy arbeidsledighet og usikre økonomiske utsikter grunnet koronaviruset. Lenger frem i tid skuer vi også usikkerhet for lokal industri knyttet til klimaendringer. Derfor står Nygaard ovenfor en mulig utfordring når han en gang skal selge leilighetene sine. Da er det også forståelig at en utgift på nesten en kvart million som erstatning for manglende uteoppholdsareal kan oppleves som utfordrende.

Samtidig er det slik at den bruksendringen Nygaard ønsker aldri hadde vært mulig uten bestemmelsene som muliggjør anleggsbidrag for manglende uteoppholdsareal. Pengene øremerkes til bruk i et nærliggende uteområde, slik at dette fungerer som en erstatning for at en ikke har et eget uteoppholdsareal. Hensikten er altså å øke bokvaliteten for fremtidige beboere i det gamle IMI-hotellet, på samme måte som eksisterende parkområder og lekeplasser i sentrum gir sentrumsbeboerne mulighet for lek og rekreasjon uten å måtte dra ut av byen. Disse arealene bidrar således til økt kvalitet for dem som bor og oppholder seg i sentrum, noe som igjen øker verdien av eiendommene. Forutsetningen for at denne ordningen skal fungere, er at de som ønsker å bygge ut boliger i sentrum er villige til å ta sin del av innskuddet for å øke kvaliteten på området, og ikke bare høste av andres investeringer.

Vi ønsker derfor å rose Nygaard for å hans ønske om å bidra til oppfyllelse av sentrumsplanen, men ønsker samtidig en forståelse av at det nettopp er denne utbyggingsavtalen som i det hele tatt gjør prosjektet hans mulig.

Kommentarer til denne saken