Bilberger: – Vi risikerer livet mens bilene bare suser forbi

Sandra Høyvik Holmstrøm (35) i Haugaland Bilberging har sett seg lei på bilister som ikke tar hensyn.