SOLA: Det var Frende som forsikret bilen som utløste brannen 7. januar, en Opel Zafira 2005-modell.

Selskapet bekrefter til Stavanger Aftenblad at det skal betale ut summen til bileierne, men at bileierne ikke får dekket hele kravet. Grunnen er at kravet er mye høyere enn 10 millioner.

– Kravene beløper seg til mellom 15 og 20 millioner kroner. Vi er ikke helt i mål med den eksakte fordelingen mellom bileierne, men vil starte utbetalingene om kort tid, sier fagsjef Roger Ytre-Hauge i Frende.

Skadene etter brannen er på flere hundre millioner kroner. Forsikringsselskapet kan likevel ikke pålegges å betale mer enn 10 millioner kroner totalt, ifølge bilansvarsloven. Restbeløpet må forsikringsselskapene til de andre bileierne dekke.

Avinor får som eier av parkeringshuset heller ikke dekket noe av tapet fra Frende. Avinor er forsikret gjennom i If.

Det jobbes fremdeles med å hente ut bilder fra det brannrammede parkeringshuset.