TRAFIKK: Da vil det ikke lenger være gratis å reise for passasjerer. Dette gjelder både passasjerer i kjøretøy og de som kommer til ferjekaia på andre måter.

Billetteringen vil fra mandag skje gjennom AutoPass-løsninger, eller gjennom kameraregistrering eller skriftlig registrering av bilens kjennemerke.

Stortinget har godkjent denne ordningen, og det er gitt hjemmel til å behandle nødvendige persondata i en midlertidig forskrift. Stortinget har også fattet vedtak om reduserte billettpriser på riksveiferjer, og flere fylker har fattet tilsvarende vedtak. Prisene på ferjereisene vil derfor være andre enn hva trafikantene er vant til, opplyser Statens vegvesen.