KIRKEN: Ny biskop i Stavanger bispedømme skal tilsettes på Kirkerådets møte 24. og 25. januar.

Nå er det klart hvem landets biskoper har stemt på før tilsettingen. Størst oppslutning har prost Helge S. Gaard fått med åtte førstestemmer, tre annenstemmer og en tredjestemme. Domprost i Stavanger, Anne Lise Ådnøy (61), har fått fire førstestemmer, mens sogneprest Haakon Kessen (57) i Ræge kun har fått annen- og tredjestemmer.

Også bispedømmerådet i Stavanger har gått inn for at Gaard skal overta som biskop etter Ivar Braut, som i august varslet at han går av som følge av helseproblemer. Det ble holdt avskjedsgudstjeneste for Braut i oktober.