Innlegget er et svar til til dette innlegget.

Steinerskolen i Haugesund har i alle år fulgt opp nasjonale råd for vaksine og smittevern. Siden utbruddet av pandemien har vi jobbet mye med smittevern, og fulgt alle råd fra FHI, regjering og kommunen.

Holtsmark og Holtsmark ber oss kommentere en av våre læreres holdninger til smittevern som privatperson. Alle ansettelsesforhold er personalsaker som blir rammet av taushetsplikt så vi kan ikke kommentere dette her. Vi kan derimot svare på prinsipielt grunnlag. Det spesifikke i hovedspørsmålet til Holtsmark og Holtsmark er svært interessant, særlig i vår tid. Både Steinerskolen i Haugesund og andre skoler bør undersøke rammene for ytringsfrihet nærmere.

Retten til ytringsfrihet gjelder i svært stor grad. Ansattes ytringsfrihet er begrenset av lojalitetsplikten som enhver arbeidstaker har til sin arbeidsgiver. Det prinsipielle i hovedspørsmålet til Holtsmark og Holtsmark opptar skolen mye. Steinerskolen har i mange år hatt en svært stor takhøyde og gitt stort spillerom for ytringsfrihet. Det er blitt sett på som et stort gode, og også en verdi, å kunne ytre seg kritisk til vedtatte sannheter.

De siste to årene har vi hatt en prosess i forbindelse med pandemien, hvor vi har ryddet og avklart hva slags meninger og holdninger skolen står for. På bakgrunn av dette har vi endt opp med å tydeliggjøre de etiske prinsippene på skolen. Derav kommer også skolens klare holdninger til å følge opp myndighetenes råd om vaksine og smittevern. Skolen er en pedagogisk institusjon og det er ikke skolens oppgaver å ta stilling til helsepolitiske spørsmål.

Skolen har løpende saker som blir drøftet og undersøkt, også av jurist, om forholdet mellom ytringsfrihet og lojalitet til arbeidsplass. Rollen som lærer, som også gjelder utover skoletid, er en vesentlig del av diskusjonen. Som kunnskapsbærer og formidler stilles det store krav til å følge opp læreplaner og etiske prinsipper. Skolen har jevnlige diskusjoner om dette, og bruker den generelle delen i læreplanen som et grunnlag for verdier og holdninger i skolen.

Steinerskolens læreplan er en alternativ læreplan som er godkjent av utdanningsdirektoratet og pålagt å følge av alle Steinerskoler. Blant annet er opplæring i kildekritikk en vesentlig del av kunnskapsholdningen på ungdomsskolen.

Hovedspørsmålet blir om en enkeltlærer klarer å skille godt mellom rollen som lærer og privatperson, og stå for skolens holdninger på jobb. Det er en vurdering skolen gjør hele tiden, på bakgrunn av observasjoner, samtaler og innspill fra foreldre, elever og ansatte.

Dette gjør vi for at alle elever og foreldre kan være trygge på at ansatte på Steinerskolen i Haugesund følger læreplanen, opptrer etisk forsvarlig og med den varme og interesse en forventer av en Steinerskolelærer.