– Blir litt knove, men med fornuft og høflighet vil det gå bra

Hovedstien i Djupadalen graves opp pø om pø. Fase to av anleggsarbeidet er i gang og det blir mer krevende for turgåere å komme forbi enn under fase én.