Krevde 1,2 mill for å rette opp arbeid rundt huset

Huseieren krevde inntil 1,2 millioner kroner av anleggsfirmaet fordi det utførte dreneringsarbeidet rundt huset ikke fungerte. Retten var enig, men mente utbedringen kunne foretas på en rimeligere måte.