Vil øke eiendomsskatten for haugesundere

Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten, både for boliger og næringsbygg.