27092019:  Jan Borge Miland  og Liv Berit Våges Bonanza Bar: Uteplassen

Ingen blir kastet ut fra baren – på én betingelse

Adskillige kubikkmeter med størknet sauemøkk måtte skjæres ut med motorsag før Jan Borge Miland og Liv-Berit Våge kunne innrede fjøset på småbruket de hadde kjøpt.
Publisert