Leder i analysebyrået Wattsight, Tor Reier Lilleholt, mener vi kan få en strømpris på over 50 øre/kWh til vinteren. I fjor var den på drøyt 30 øre/kWh.

– Uavhengig av hvilket vær vi får i høst, tror jeg strømprisen i vinter vil bli vesentlig høyere enn i fjor. En veldig mild vinter kan redusere prisen noe, men dette har vi ingen garantier for, sier han.

I januar 2018 var strømprisen i snitt 31,9 øre/kWh. Spotprisen for vinteren er nå priset til over 50 øre/kWh for hele vinteren på strømbørsen Nasdaq.

I tillegg kommer forbruksavgiften, nettleie og moms. Det kan bli den høyeste strømprisen siden 2011.

Lilleholt forteller at den tørre sommeren, kombinert med en kraftig stigning i prisene på kull- og gassproduksjon i Europa og et kraftig løft i klimaavgiftene på CO₂ bidrar til å øke den norske strømprisen betydelig framover.

Kommunikasjonssjef i Enova SF, Eiliv Flakne, mener nordmenn bør ha alternative oppvarmingskilder i hus for å være mindre sårbare mot svingninger i strømprisen.

– Vedfyring er klimavennlig og et godt oppvarmingsalternativ til strøm. I tillegg til å være en sikkerhet ved strømbrudd, gjør en rentbrennende vedovn deg mindre sårbar mot svingninger i strømprisene, sier Flakne.

Med normale priser på strøm og ved anslår han at du kan spare cirka 1.700 kroner årlig med en rentbrennende vedovn i en normal enebolig.

For å spare mest mulig oppfordrer styreleder i bransjeforeningen Norsk Varme, Steinar Vigdal, nordmenn til å skifte til en rentbrennende vedovn. Mange norske kommuner har innført panteordninger for de gamle ovnene.

– Omtrent halvparten av vedovnene som finnes i norske hjem er av den gamle forurensende sorten. Disse vedovnene brenner langt dårligere enn de nye vedovnene. De nye ovnene gir mer energi per kubbe, noe som gjør at du trenger mindre ved når du fyrer, sier Steinar Vigdal. (ANB)