Bom stopp for Utvik i Salhusvegen

Arbeidet i Salhusvegen Terrasse har igjen stoppet opp. Kommunen kan ikke godkjenne den tekniske planen.