Mann i 30-årene var til sjenanse for naboene

DEL

HAUGESUND: En mann i midten av 30-årene ble tatt med inn i arresten på Politihuset i Haugesund på klokken 15.43 langfredag. Det var etter at han hadde hylt, skreket og vært til sjenanse for naboene.

– Han ble tatt i arrest etter paragraf 8 i politiloven, forteller vaktsjef Dan Magne Gaard.

Politifolkene tok han først med til legevakt, men han skal ikke ha vært beruset. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse.

Klokken 20.45 ble han sluppet ut igjen. Han betegnes som en kjenning av politiet.

– Har politiet fått noe melding om brudd på helligdagsfreden i dag?

– Ja vi har fått to-tre meldinger om dette. Blant annet rykket vi ut til en båt som holdt på lossing på Bømlo. Det viste seg at denne hadde papirene i orden og hadde lov til dette, sier vaktsjefen.

Ut over dette har det vært en rolig dag for politiet.

Lov om politiet (politiloven) § 8.Innbringelse

Politiet kan innbringe til politistasjon, lensmannskontor eller annet lokale som benyttes under polititjenesten

1den som på offentlig sted forstyrrer ro og orden eller den lovlige ferdsel
2den som ikke etterkommer pålegg fra politiet om å fjerne seg fra offentlig sted når omstendighetene gir skjellig grunn til å frykte for forstyrrelse av den alminnelige ro og orden eller den lovlige ferdsel
3den som ikke oppgir navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet forlanger det, eller som gir opplysninger herom som det er grunn til å tvile på riktigheten av
4den som treffes på eller ved et sted der det må antas å være begått en forbrytelse umiddelbart forut.

Ingen må holdes tilbake lenger enn nødvendig etter denne bestemmelsen og ikke ut over 4 timer.

Kilde: Lovdata

Artikkeltags