Magnar var den første som stilte opp da bygda inviterte til dugnad

Over 3.000 timer dugnad legges ned i prosjekter som fremover skal være til glede for befolkningen på Langevåg.