Bompenger er helt uten styring, vi får lite eller ingenting igjen for de. De har nå brukt over fire milliarder, og hva har vi fått igjen? Det er sju kommuner i Haugalandspakken, men det er bare tre som har bompenger. Hva er de fire andres bidrag? Samtidig som de har fått full uttelling av bompengene.

Og så har vi bompengene som vi betalte på Skudenesfergen. De skulle gå til ny hovedvei fra Skudenes til Avaldsnes. Der ble det ikke en meter vei.

Så politikere: Hold dere langt unna bompenger. Dere kan ikke styre penger.

Jostein Skar
bompengemostander!