Som alle innbyggere i landet har jeg fulgt med på de stadig økende strømprisene for innbyggerne og ikke minst de lokale bedriftene i vårt distrikt. Mange sliter med sterkt økende utgifter som følge av økt rente, drivstoffpriser, økte matpriser. Kort sagt har alt økt mer enn lønnsoppgjøret. Noe som gjør at kjøpekraften vår har gått ned.

Heving av rentene skjer for at vi skal få bukt med inflasjonen, som har vært på hele 6,8% de siste 12 månedene. Da er det meningen at heving av rentenivået skal redusere kjøpekraften vår, og at de som selger varer og tjenester til oss skal redusere prisene for at de skal få solgt varene sine. Hvis vi hele tiden blir kompensert med høyere lønn for å ha samme kjøpekraft vil dette føre til økt inflasjon. Det er ikke en vei å gå, for å si det mildt.

Som lokalpolitiker i Karmøy blir man stadig utfordret på hvilket syn man har på drivstoffpriser, strømpriser og alle andre økninger. Det er svært lite av dette man kan påvirke som lokalpolitiker, utenom strømstøtte. Det har jeg en mening om.

Karmøy kommune eier 34,72% av Haugaland kraft. Haugesund kommune eier 24,75%. Til sammen eier altså de to kommunene 59,47% av selskapet. Da har de makt til å gjøre noe med de ekstraordinære inntektene som selskapet fosser inn pr. i dag.

Karmøy kommune mottok 115,3 millioner i utbytte fra Haugaland Kraft i 2021 mot budsjettert 78,2 millioner. Hele 37,1 millioner høyere enn budsjettert. For 2022 har Karmøy kommune lagt til grunn utbytte på 83,6 millioner for 2022 fra Haugaland Kraft. Det er nok i boks for flere måneder siden med disse høye strømprisene som er i dag.

Mitt forslag er at Karmøy kommune setter en makspris på 50 øre pr. kWh for innbyggere og bedrifter i kommunen vår. Med en strømstøtte fra staten på 80% av pris over 70 øre pr. kWh, dette øker til 90% i september. Karmøy kommune bør dekke inn resterende beløp utover dette. Om dette utføres kan likevel Haugaland Kraft betale ut mye høyere utbytte enn budsjettert.

Det er selvsagt fristende for en kommune å få mye større inntekter enn budsjettert, men det bør absolutt ikke være på en vare som alle er sterkt avhengig av.

Som ordfører Jarle Nilsen sier jevnlig: «Karmøy kommune er en veldreven kommune» Det er helt sant. Vi har ikke behov for store ekstrainntekter på strøm i disse tidene. La oss bruke vår eiermakt til å kompensere innbyggere og bedrifter i disse tidene. Det skal jeg iallfall jeg jobbe for.