NÆRINGSLIV: «50 prosent av bonusen skal gjøres opp i form av aksjer i Fjord1, som redegjort for i lederlønnserklæringen behandlet av ordinær generalforsamling 22. mai 2018.», skriver selskapet i børsmeldingen.

Det var i mai 2018 at den ordinære generalforsamlingen i Fjord1 ASA vedtok å gi fullmakt til styret i selskapet til å erverve egne aksjer.

I henhold til fullmakten kan Fjord1 kjøpe inntil 3,2 millioner egne aksjer, med samlet pålydende på inntil 8 millioner. Det høyeste og laveste beløp som kan betales per aksje er henholdsvis 100 kroner og 2,50 kroner.

Nå har altså styret i Fjord1 har vedtatt å igangsette et tilbakekjøpsprogram basert på fullmakten.

«Det maksimale antall aksjer som kan erverves i markedet for utdeling til de ansatte er 110.000. Aksjene vil, med mindre det gis melding om annet, bli ervervet i perioden 7. til 20. desember.», melder Fjord 1.