Gå til sidens hovedinnhold

Tunnelbrannen har likheter med brann i 2011

Artikkelen er over 4 år gammel

Statens havarikommisjon skal undersøke brannen i Oslofjordtunnelen i forrige uke. Den har flere likhetstrekk med den store brannen i 2011, ifølge kommisjonen.

TUNNELBRANN: Begge brannene startet i lastebiler.

Inspektører fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) gikk inn i tunnelen så snart dette ble vurdert som sikkert etter brannen 5. mai.

– Hendelsesforløp, brannsted og kjøretøytype var lik tilsvarende brann i 2011. Det ble gjort funn som tyder på at motorhavari forårsaket også denne brannen. Dette vil bli fulgt opp videre i forundersøkelsen, opplyser kommisjonen.

Brannslukking og evakuering ser ut til å ha fungert ved denne brannen, og skadeomfanget på trafikantene ble beskjedent, konstaterer Havarikommisjonen.

Flere kjørte forbi bommene

Kommisjonen reagerer på at flere biler kjørte inn i tunnelen etter at den var blitt stengt med lys og bom.

– SHT vil advare mot dette, da det anses som kritisk for sikkerheten for de trafikantene det gjelder i tillegg til at det kompliserer evakueringsarbeidet og kan bidra til økt skadeomfang, heter det.

Brannen i lastebilen oppsto ved 18-tiden fredag ettermiddag, om lag 2,2 kilometer inne i tunnelen fra Drøbak-siden.

Skadene i tunnelen er omfattende. I alt 500 meter av den drøyt sju kilometer lange tunnelen har skader, og 300 meter er helt utbrent. I helgen antok Vegvesenet at tunnelen først kan åpnes om to til tre uker.

Hastemøte tirsdag

Fylkesordførerne i Buskerud og Akershus møter tirsdag Statens vegvesen til et hastemøte om sikkerheten i Oslofjordtunnelen. Politikerne i Buskerud har i lang tid sett svært alvorlig på sikkerhetssituasjonen i tunnelen og ba i det siste fylkesutvalgsmøtet om få fortgang i å etablere fast vakt med brannbil og tungbergingsbil ved tunnelen.

– De to brannene de siste ukene viser, sammen med alle stans for øvrig i tunnelen, at dette er høyst nødvendig, sier fylkesordfører Roger Ryberg i Buskerud.

Han har tatt initiativ til møtet sammen med fylkesordfører Anette Solli i Akershus.

Fakta om Oslofjordtunnelen

* Tunnelen under Oslofjorden går mellom Akershus og Buskerud, mellom Måna i Frogn og Verpen i Hurum og er en del av riksvei 23.

* Oslofjordforbindelsen inkludert Oslofjordtunnelen ble åpnet i juni 2000.

* Tunnelen er 7.306 meter lang.

* Den har ett løp, med ett kjørefelt i hver retning, og et ekstra krabbefelt i stigningen.

* Tunnelens dypeste punkt ligger 134 meter under havet.

* Fartsgrensen er 70 km/t.

* I 2014 var gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk (ÅDT) i Oslofjordtunnelen ca. 7.500 kjøretøyer.

Kilde: Statens vegvesen

 

Kommentarer til denne saken