Advokaten: – Bedre mulighet til å finne en løsning

Brannsjef Tor-Inge Henriksen vil gå i dialog med kommunen om når han skal tilbake på jobb. Hans advokat tror rettens kjennelse åpner muligheter for å finne en omforent løsning på oppsigelsessaken.