Retten: Brannsjefen skal stå i jobben

Brannsjefen i Haugesund skal tilbake på jobb. Haugaland tingrett mener at misnøyen blant de ansatte og et dårlig arbeidsmiljø på brannstasjonen ikke fratar sjefen rett til å fortsette i jobben i oppsigelsestiden.