Bred enighet om Tysværbudsjettet: Ny ungdomsskole på Frakkagjerd er det store løftet

Partiene har endret svært lite på rådmannen sitt budsjettforslag.