Bruk de digitale mulighetene og gjør politikken i Haugesund åpnere!

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Haugesund kommune var tidlig ute med å gjøre bystyremøtene, formannskapsmøtene og møtene i hovedutvalg for plan og miljø åpne og tilgjengelige for innbyggere som ikke hadde anledning til følge møte på tilskuerplass på rådhuset. På nettsiden til kommunen kan en i dag følge disse møtene direkte eller se opptak av møtene like i etterkant av møte. Med en slik praksis sikres innbyggerne fullt innsyn i drøftingene som kommer opp i møtene og kommunen sørger for at hele befolkningen har lik tilgang til informasjon. Onsdag 9. desember behandles Haugesundsbudsjettet 2021 i bystyret. I forordet til budsjettet skriver kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen at det er et mål at kommunens tjenester skal møte innbyggernes og byens behov innenfor de rammer som er til rådighet og at en må ta i bruk innovasjon og digitalisering for å nå disse målene. Jeg vil utfordre kommunaldirektøren og byens politikere til å imøtekomme innbyggerne sine demokratiske behov og vil anbefale at kommunen starter med å videooverføre møtene i hovedutvalg for helse, omsorg og sosialtjenester, hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet og hovedutvalg for oppvekst fra og med første møte i 2021. Gjør kommunen dette vil Haugesund kommune ta den demokratiske ledertrøyen i åpenhet for kommunene i og rundt Haugalandet.

Alf H. Aronsen, Haugesund.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken