JOBB: Den sesongjusterte arbeidsledigheten holdt seg stabil i juli i Hordaland. Dersom en tar en med de i arbeidsmarknadstiltak er økningen på 204 personer, eller 1,8 prosent.

Utlyste stillinger har øket med 17 prosent i år

Tallet på utlyste stillinger har økt med 52 prosent sammenlignet med juli i fjor. Det er åttende måned på rad at det er ein økning i fylket. I snitt har tallet på utlyste stillinger økte med 17 prosent hittil i år.

Det er innen bygg og anlegg økningen har vært størst i 2016. Samtidig er det registrert mange ledige (1248 personer) i denne gruppen.

˗ Det tyder på at det finnes kvalifisert personell til mange av de ledige jobbene, sier fungerende fylkesdirektør i Nav Hordaland, Tommy Johansen.

Av de 1248 ledige innen bygg og anlegg er 48 prosent innvandrere fra EØS-land. Også innen industriarbeid og serviceyrker er det en stor del av de ledige som har bakgrunn fra EØS-land.

Store geografiske variasjoner

I juli var det høyst arbeidsledighet på Stord (5,8), Øygarden (5,4%) og Fedje (5,1%), mens Ulvik (1,0%) og Eidfjord (1,1) har færrest ledige i fylket.

Der arbeidsledigheten i landet totalt økte med tre prosent sammenlignet med juli i fjor, har Hordaland en økning på 23 prosent. Det er bare Rogaland (34%) har sterkere økning i arbeidsledigheten sammenlignet med fjoråret.

LES OGSÅ: 4,6 prosent ledighet i Rogaland

Nøkkeltall Hordaland

 

Juli 2016

Endring fra juli 2015

Heilt ledige

10102

                   1863
I prosent av arbeidsstryken                     3,6 %                +23%
I ordinære tiltak

992

                +81%
Tilgang på ledige stillinger

1235

                +52%