Covid-19 – langt inn i 2021?

Annerledesåret 2020. Da pandemien slo oss ut. 2021 blir neppe bedre.