FYLTE GARASJEN: Veabuen Håkon Halleland har fylt 40 kvadratmeter av garasjen med damfisk og startet enkeltmannsforetaket Koi Garasjen.
Jogeir Bigset

Da fiskene i hagedammen hans paret seg, bygde han sju dammer i garasjen

Takket være amorøs fisk i hagedammen drømmer han nå om å gjøre levebrød av hobbyen.
Publisert