KARMØY: Midt under intervjuet med kommuneantikvar for Karmøy kommune, Ane Steingildra Alvestad, gikk brannalarmen.

Haugesunds Avis hadde møtt opp i Gamle Skudenes for å prate om tiltakene som iverksettes for å sikre bebyggelsen.

– Ingen fare! ropes det fra rommet ved siden av.

Tilskudd på 119.000

Kun en rutinesjekk, altså. Og godt er det. Gamlebyen er et flott skue, men samtidig veldig sårbar for brann.

I 2022 mottok Rogaland Fylkeskommunes seksjon for kulturarv fire søknader. Det ble vedtatt rehabilitering av skorsteiner i gamlebyen. Et tilskudd på inntil 119.000 kroner. Tiltaket innebærer montering av stålrør i skorstein og skal utføres i samråd med kommuneantikvaren i Karmøy.

Hun er storfornøyd med jobben som gjøres.

– Feierne sjekker jevnlig hvordan det står til, og det siste hva skorsteinen i gamlebyen angår, er at 19 av dem bør rustes opp. Noen av dem er i verre stand enn andre. Men dette er et prosjekt som vi har holdt på med i flere omganger. Kommunen har søkt om tilskuddsmidler som eiere i kulturmiljøet skal få muligheten til å søke om, forteller Alvestad.

Stålrørene

Feiervesenet i Karmøy har gjennomført kontroller og kartlegging av piper i Gamle Skudeneshavn og har avdekket flere skorsteiner som er i dårlig stand.

  • Rehabilitering av skorstein kan bidra kraftig til økt brannsikkerhet i området.
  • Rehabilitering gjennomføres ved at det legges stålrør i eksisterende skorstein som ikke er synlig over tak.
  • Det er søkt om tilskudd til montering av stålrør i 19 skorsteiner som huseiere i gamle Skudeneshavn kan søke kommunen om.
  • Kommunen forutsetter egenandel fra den enkelte huseier og tilskuddsmidlene er relativt små per rehabilitering.

Kilde: Rogaland Fylkeskommune

Begynte jobben i 2016

De første stålrørene ble satt inn i 2016.

– Så langt er det har vi satt i stand 15 skorsteinspiper. I det mest alvorlige tilfellet var hullet inn til skorsteinen kun dekket igjen med avispapir og så tapetsert over det igjen. Det er selvsagt en stor brannfare. I andre tilfeller har mørtelen også vært i dårlig stand. Men dette er noe folk i Skudenes som regel er veldig obs på.

To varmesøkende kameraer

Det koster cirka 30.000 å få satt inn et stålrør. Tilskuddet er på 10.000 per prosjekt.

– Det er et veldig stort fokus på brannsikkerhet i slike trehusmiljøer, både fra myndighetenes og eiernes siden dette heldigvis. Tette trehusbebyggelser i Norge får tilskudd til denne typen prosjekter, og Skudeneshavn er blant dem. For eksempel er det ingen brannskiller her. På 1900-tallet ble det vanlig å bygge murskiller mellom husene, men mange av husene her er fra 1800-tallet, forteller kommuneantikvaren.


Det er også installert to kamera som registrerer varmeutvikling, skulle det begynne å brenne.

– To varmesøkende kamera er montert på toppen av hallen på Steiningsholmen. Det er jo fint, så gjør den også nytte for seg, sier Alvestad.

Det ble også etablert en brannsikringsgruppe tilbake i 1995, som skal sørge for at sikkerheten ivaretas.

– Den består av meg, kultursjefen og økonomisjefen i kommunen, to stykker fra Haugaland brann og redning, en fra VAR-avdelingen og to representanter fra beboerne her, sier Alvestad.