Da Mattilsynet kom til gården, var 25 lam døde

En sauebonde på Haugalandet er ilagt forbud mot å drive med sauehold i fem år, og er nå dømt til 30 dager fengsel for grovt uaktsomt å ha overtrådt dyrevelferdsloven. Da Mattilsynet kom til gården, var allerede 25 lam døde.