Da sønnen til Marita valgte å gjøre slutt på livet, slo ungdommer ring rundt henne

– Jeg har bare blitt møtt med varme og forståelse, forteller Marita Amland.