Arkeologisk uryddighet

Artikkelen er over 12 år gammel

Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) klarer kunststykket å opptre som forsmådd elsker og samtidig være mer katolsk enn paven.

DEL

Konflikten rundt Avaldsnesprosjektet virker oppkonstruert og det er nærliggende å spørre hvilken agenda museumsledelsen egentlig har.

Direktør Harald Jacobsen sier på den ene siden at sponsorer er positivt, samtidig som han beskylder Avaldsnesprosjektet for å være uryddig. Han forteller med andre ord at Sigurd Aase, som har bidratt med betydelige midler til prosjektet, er så plagsomt til stede med sin entusiasme at arkeologene føler seg truet på sin faglighet.

Det ser ut til å falle museumsvokterne fra Stavanger særlig tungt for brystet at sponsoren har fått plass i styringsgruppa for Avaldsnesprosjektet - sammen med folk fra fagmiljøer både i Stavanger og Oslo, fra Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune. Her er AmS, for å sitere professor Dagfinn Skre ved Universitetet i Oslo, redd for personer som er interessert i arkeologi.

Skre sitter også i styringsgruppa og sier han aldri har opplevd noe press fra sponsoren. Han viser også til at alle beslutninger har vært enstemmige.

Så hva er problemet?

AmS sendte ut en pressemelding om at museet trekker seg fra Avaldsnes uten å varsle verken samarbeidspartnerne i prosjektet eller Karmøy kommune. Ikke rart ordfører Kjell Arvid Svendsen er forundret.

Kan det ha noe å gjøre med et stort vikingfunn på Frøyland i Time som har fått arkeologene til å gå av skaftet? Og at det nå er beleilig å trekke seg fra Avaldsnes, under påskudd av en prinsippdebatt om arkeologi og etisk regelverk?

Hastverket er påfallende. Sist styringsgruppa, "eierne" av Avaldsnesprosjektet, var samlet, var man enig om at AmS og Universitetet i Oslo sammen skulle utarbeide et program for et forprosjekt. Etter det vi forstår var styringsgruppa også skjønt enig i at man hadde funnet Harald Hårfagres kongsgård på Avaldsnes.

Nå går museumsdirektør Jacobsen ut og sier at AmS "aldri har konkludert med at to stolpehull fra vikingtiden blir en kongsgård".

I sin faglige opphøyethet bør vårt statlige museum i Stavanger slutte å bidra til faglig forvirring. Man kan ikke den ene dagen stille seg bak en uttalelse som konkluderer med et så oppsiktsvekkende funn, for seks uker etter å slå fast at dette har man aldri ment.

I stedet for å bidra til at spaden stikkes i jorda, demonstrerer AmS med all tydelighet at så snart det dukker opp noe interessant på sørsiden av Boknafjorden, må prosjekter i nord vike.

Artikkeltags