Den første partimålingen i 2011 i Nord-Rogalands største kommune viser at Høyre-bølgen også har nådd Karmøy. Målingen Norfakta Markedsanalyse har utført for Haugesunds Avis gjør Høyre til den store vinneren.

Fra å være det 4. største partiet i Karmøy ved kommunevalget i 2007, er Høyre nå i april det nest største partiet, større enn både KrF og Arbeiderpartiet, men fortsatt klart mindre enn Frp.

Det er begrenset hvilken vekt man skal tillegge en enkelt partimåling fem måneder før valg. Vi velger likevel å tolke dette som et gjennomslag også i Karmøy for en nasjonal trend. Høyre gjør det fortsatt meget bra på landsmålinger som det største partiet på borgerlig side.

I Karmøy har partiet trolig også fått uttelling for engasjement i lokale saker, som å foreslå å utsette nedleggelsen av aldershjemmet i Kopervik.

Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne en oppslutning om Høyre som ligner på tallene vi nå ser. Borgerlige velgere i Karmøy har både før og etter årtusenskiftet foretrukket Kristelig Folkeparti eller Fremskrittspartiet.

Nå ser det ut som det politiske landskapet i Karmøy er i kraftig endring. Med 21,3 prosentpoeng på Norfaktas måling dobler Høyre sin oppslutning i forhold til kommunevalget for snart fire år siden, og ville økt fra fem til ti representanter i kommunestyret om det var valg nå.

Partiet henter velgere både fra Frp og KrF, og mest markert er tilbakegangen for avtroppende ordfører Kjell Arvid Svendsens parti. KrF går tilbake med 4,5 prosent.

Dagens måling gir som i Haugesund Fremskrittspartiet og Høyre rent flertall alene. Etter den politiske kjøttvekta åpner dette for at Frps Helge Thorheim blir ordfører og Høyres Aase Simonsen varaordfører.

Konstellasjonen KrF, Ap, Venstre og Senterpartiet, som denne perioden har delt de viktigste posisjonene i karmøypolitikken, er betydelig svekket og langt unna et nytt flertall.
Ved kommunevalgene både i 2003 og 2007 var Fremskrittspartiet det desiderte største partiet i Karmøy, men partiet klarte ikke å bygge allianser. Med et sterkt Høyre åpner det seg nå en mulighet for at Frp kan oppfylle drømmen om å overta ordførerklubba i Karmøy, om Høyre vil.

Høyre og sentrum må bygge en politisk plattform eller inngå et valgteknisk samarbeid med Arbeiderpartiet skal det nok en gang lykkes å isolere Fremskrittspartiet, ser det ut til. En allianse mellom H, KrF og Ap vil gi flertall i kommunestyret.

I lokalpolitikken er det alltid duket for overraskelser, men blir målingen noe i nærheten av valgresultatet 12. september, skal det bli svært vanskelig å komme utenom et samarbeid med Høyre i en eller annen form.