Gå til sidens hovedinnhold

Tunnelalternativ uten realisme

Artikkelen er over 10 år gammel

Regionveisjef Olav Ellevset punkterte i Etne onsdag kveld drømmen om en veitunnel som kan eliminere vinterproblemene på Haukelifjell.

En kalkyle på rundt 4,6 milliarder kroner fjerner all realisme ved prosjektet. I tillegg vil prisen for å drifte en slik tunnel etter alt å dømme overstige kostnadene ved dagens vinterberedskap.

Vi deler skuffelsen til alle som har engasjert seg for det lange tunnelalternativet, men har ingen tro på at det er mulig å få gjennomslag for et prosjekt med en slik ramme i Stortinget.

Verdens lengste veitunnel som det her er snakk om, ville i hovedsak blitt bompengefinansiert.

Det er grunn til å frykte at prisen for å bruke den lange tunnelen ville bli så høy at det i seg selv vil skremme vekk brukerne.

Skulle den situasjonen oppstå, vil det i neste omgang svekke E 134 som transportkorridor mellom Vestlandet og det sentrale østlandsområdet.

Det har aldri vært tanken hos dem som nå slåss for bedre standard på europaveien.

Det som driver prisen i været er kravet til bygging av to parallelle tunneler på 25,8 kilometer.

Med dagens krav til tunnelsikkerhet og EU-standard for veibredde vil det med andre ord ikke være mulig å bygge en ny «Lærdals- tunnel» over Haukeli.

Det finnes heller ingen Kjell Opseth i bakgrunnen som kan gjenta kunststykket med å få staten til å ta hele regningen.

Dette tar vi til etterretning.

Vi har såpass tiltro til vegsjef Olav Ellevsets faglige vurderinger, at vi mener det blir feil i dagens situasjon å bruke store ressurser på ytterligere utredninger av det lange tunnel-alternativet.

Ressursene må nå brukes på å få utredet og politisk behandlet det korte alternativet, som er en 11,7 kilometer lang tunnel fra Liamyrane i Røldal til Ulevåsletta.

Denne eliminerer problemer som oppstår når det er uvær på vestsiden av Haukelitunnelen.

Ved å legge den åpne veistrekningen på Ulevåsletta høyere i terrenget, vil det i seg selv gjøre det enklere å holde veien åpen vinterstid.

Vegvesenet kalkulerer med 90 timer kolonnekjøring og 20 timer stengt vei med en slik løsning.

I underkant av ett døgn stengt i løpet av en hel vintersesong representerer uansett en betydelig forbedring i forhold til dagens situasjon.

Med nye tunneler forbi Røldal og det faktum at hele klatringen opp Austmannalia elimi-neres med ny tunnel, har vi i utsikt en kraftig standardheving. Den vil være med på å befeste E 134s posisjon som Sør-Norges viktigste transportkorridor.

Kommentarer til denne saken