LEDER: Sentralbanksjef Øystein Olsen besøkte fredag Haugesund. Mannen som har betydelig makt til å påvirke innholdet i lommeboken vår, blant annet gjennom rentepolitikken, hadde ingen overraskelser å komme med. Heldigvis. Vi ønsker ikke det fra den kanten.

Olsen mener, grovt oppsummert, at det vil gå godt med oss på Sørvestlandet så lenge vi pumper opp olje, får god pris for den, og ikke låner altfor mye penger. Man trenger ikke være sentralbanksjef for å si det.

Den såkalte Vestlandsindeksen, der Respons Analyse utspør 700 bedriftsledere på Vestlandet på vegen av Sparebanken Vest, viser mye av det samme: Vi tror stort sett at det går fint framover.

Størst øker optimismen innen bygg- og anleggsbransjen. Innen industri, kraft og oljeutvinning er optimismen dalende.

Likevel er det grunn til å nyansere litt. Det er skyer på sysselsettingshimmelen, om det er et forståelig begrep.

I Rogaland har forventningene til sysselsetting falt jevnt de siste par årene. 24 prosent av bedriftene har økt sysselsettingen. Ti prosent har redusert antall ansatte. Det gir en sysselsettingsvekst svakere enn vi er vant med.

Analytikerne mener dette underbygges av tall fra Nav som viser at arbeidsledigheten i Rogaland har økt med 20 prosent på ett år.

Og selv om optimistene i næringslivet på Vestlandet ser bedring på både etterspørsel og lønnsomhet, svarer seks prosent at de venter å kutte i arbeidsstokken. I samme kvartal i fjor var denne prosenten på tre.

Dette er en påminnelse om at ikke alle får ta del i gullalderen. Flere står utenfor arbeidslivet, eller mister jobben.

Vi er bortskjemt med det som i europeisk målestokk er ekstremt høy grad av sysselsetting. Når dette nå faller, om enn ganske sakte, bør det rettes ny oppmerksomhet rundt håndteringen av arbeidsledige. Er Nav rustet til å håndtere en større masse jobbsøkere? Er vi gode nok til å skape nye arbeidsplasser; til å drive innovasjon og til å satse.

Tallene fra Respons Analyse sier at mens 42 prosent av bedriftene i Stavanger vil prioritere investeringer til innovasjon og nye markeder, svarer bare 13 prosent av rogalandsbedriftene utenom Stavanger det samme. Dette viser at viljen til å satse på vekst og utvikling er betydelig mindre i vår region enn i Stavanger.
Der har vi en nøtt verdt å løse.

Viljen til å satse på vekst og utvikling er betydelig mindre i vår region enn i Stavanger