n TV-aksjonen har eksistert siden 1974 og er blitt en institusjon. En søndag i oktober rydder NRK1 sendeskjemaet og bruker det meste av tiden på innsamling til et godt formål.

Over år er det på denne måten samlet inn flere milliarder kroner og det meste har gått til tiltak i fattige land.

I morgen har statskanalens innsamlingsråd valgt å vie årets aksjon til Norsk Folkehjelp og arbeidet med å fjerne miner og klasebomber. Det er et godt valg.

Over 70 land sliter med et mineproblem etter kriger og konflikter, Norsk Folkehjelp jobber i 15 av disse landene og kan vise til gode resultater.n Vi trenger ikke dra langt for å finne områder der miner og ueksplodert ammunisjon begrenser livet og friheten til mange mennesker.

Etter borgerkrigen i Bosnia-Hercegovina på 1990-tallet ble over to millioner mennesker drevet på flukt. Store områder i landet som arrangerte vinter-OL i 1980 ligger fortsatt brakk. Over 1.400 kvadratkilometer land gjenstår å rydde for miner.

I hovedstaden Sarajevo driver Norsk Folkehjelp et avls- og treningssenter for minehunder. Disse hundene er ekstremt effektive til å spore opp miner. For rundt 10 millioner kroner kan senteret utdanne et 70-talls hunder årlig.

Dette er ett av mange prosjekter som gjør det meningsfylt å støtte årets TV-aksjon.n Barn er særlig utsatt i land med store mine- og klase-bombeproblemer.

I Laos er det anslått at over 80 millioner klasebomber ligger igjen etter Vietnamkrigen, selv om landet ikke var direkte part i krigen. Den sluttet i 1973, men miner og ueksplodert ammunisjon utgjør en fare i mange tiår etter en konflikt. I dette fattige landet er ifølge Norsk Folkehjelp rundt 50.000 mennesker drept eller skadet for livet av miner etter at krigen var over.

Mange er barn som forveksler eksplosivene med leker, og vi har dessverre ingen grunn til å tvile på tallene.n Ideelt sett burde landene som er ansvarlige for mineleggingen også sørget for å fjerne dem når konflikten var over. Men vi lever ikke i en ideell verden. Det har imidlertid skjedd ting politisk som gir håp.

Vi tenker på det internasjonale forbudet mot klasebomber som trådte i kraft i 2010, og der Norge var en pådriver. Etter den tid er store lagre av klasebomber destruert i mange land.

Søndagens TV-aksjon er en innsats for å rydde områder for gammel klaseammunisjon og andre eksplosiver.

Et håndslag til en organisasjon som bidrar til at mennesker ikke lenger behøver å leve i konstant frykt for å trå feil der de bor.