n Det har vært en gjenganger i helsedebatten i mange år og taperen er alltid pasienten. I verste fall koster det liv.

Vi tenker på kommunikasjonen mellom sykehus, pasienter og fastleger.

Det er uholdbart at det i 2011 ikke er på plass systemer som sørger for at pasientene innkalles til rett tid og etter behandling følges opp på en forsvarlig måte.n Tidligere denne måneden kom det fram at Helse Fonna hadde store problemer med å håndtere sitt nye journalsystem, og det var usikkert om den voldsomme veksten på ventelistene skyldes feil ved registrering eller underrapportering.

Nå får Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus en skrape av Helsetilsynet for manglende kontroll og oppfølging.

Det er avdekket at pasienter behandlet så langt tilbake som i 2008 og 2009 fortsatt venter på kontroll, og at det dette året er over 800 som ikke har fått time som avtalt.

Vi nekter å tro at dette utelukkende skyldes mangel på spesialister. Sykehuset ser ikke ut til å ha den nødvendige oversikt, og det er i tilfelle alvorlig.

Vi spørs oss også hvorfor ikke pasienter henvises videre dersom det ikke er god nok kapasitet ved poliklinikkene. Og vi spør oss om pasientene informeres fortløpende om situasjonen, eller om de er overlatt til venting i det uvisse.

HSR er ikke er akuttsykehus, men som Helsetilsynet peker på blir mange revmatologiske pasienter behandlet med medikamenter som kan gi alvorlige bivirkninger, og derfor krever en mye tettere oppfølging enn det sykehuset gir dem.n Håndteringen av ventelister er blitt et mål på hvor godt helsetjenesten fungerer, og der er det fortsatt en lang vei å gå ser det ut til, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Denne bekymringen blir ikke mindre av at vi nå står foran en krevende reform som forutsetter god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Uten en kvalitetsmessig god kommunikasjon mellom nivåene til beste for pasienten, har vi vondt for å se at Samhandlingsreformen kan gjennomføres på en betryggende måte.n Vårt råd til pasienter på venteliste for undersøkelse, behandling eller kontroll er å ikke avfinne seg med situasjonen, om man synes det går for lang tid. Få fastlegen til å purre, still krav – og husk at det følger penger med behandlingen.

Altfor få benytter seg av muligheten til fritt sykehusvalg, kanskje et at de viktigste instrumentene for å skjerpe konkurransen mellom sykehusene. Når pasientene begynner å søke seg vekk – er i hvert fall det et signal både sykehusstyrer og administrasjon forstår.